Η ΖΩΗ ΠΡΙΝ

Η εικόνα της Παναγιάς με Τον Χριστό ήρθε από τη Σμύρνη πριν την καταστροφή και αποτελεί ένα κομμάτι από τρίπτυχο εικόνων. Αγιογραφία σε ξύλο.

Το κειμήλιο παραχωρήθηκε από το Σύλλογο Αλατσατιανών.

Κατηγορίες: ΤΑ ΕΚΘΕΜΑΤΑ

Facebook
Instagram