Η ΖΩΗ ΠΡΙΝ

Σχολική φωτογραφία, από το 1920.

Το κειμήλιο παραχωρήθηκε από το Σύλλογο Αλατσατιανών.

Κατηγορίες: ΤΑ ΕΚΘΕΜΑΤΑ

Facebook
Instagram