ΡΟΛΟΙ ΕΚΚΡΕΜΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ

Η ΖΩΗ ΠΡΙΝ

Το επιτραπέζιο εκκρεμές ρολόι το έφεραν από τη Σμύρνη πριν τη καταστροφή, από το 1920.

Το κειμήλιο παραχωρήθηκε από το Σύλλογο Αλατσατιανών.

ΓΡΑΜΜΟΦΩΝΟ

Η ΖΩΗ ΠΡΙΝ

Ξύλινο γραμμόφωνο με μεταλλικό χωνί, φέρει δυο δίσκους και βελόνες. Αποκτήθηκε από την οικογένεια Χατζηαδάμ από τα Βουρλά Μ. Ασίας την δεκαετία του 1930 για τη διασκέδαση τους.

Το κειμήλιο παραχωρήθηκε από το Σύλλογο Αλατσατιανών.

Facebook
Instagram